Přihlásit

Na konferenci Unie promluvili řečníci ze čtyř zemí

Unie státních zástupců uspořádala ve spolupráci se Soudcovskou unií ve dnech 5. a 6. listopadu konferenci na téma Vztah politické moci a justice v zemích Visegrádu. Akce na půdě Justiční akademie se účastnili také zástupci sdružení polských prokurátorů Lex super omnia Jacek Bilewicz a Jerzy Iwanicki a reprezentantky polského soudcovského sdružení Iustitia Katarzyna Wróbel Zumbrzycka a Dorota Lorys Kosylo. Promluvili o destrukci nezávislé justice a právního státu jako důsledku politiky současné polské vlády. Unie státních zástupců situaci v Polsku dlouhodobě sleduje a vyjadřuje plnou podporu tamním prokurátorům a soudcům, kteří upozorňují na zásahy politické moci do justice, jež jsou naprosto neslučitelné s principy demokratického právního státu.

Rozklad právního státu v Maďarsku a politizaci tamní justice přiblížil profesor Středoevropské univerzity v Budapešti András László Pap. Situaci v České republice popsal ústavní soudce Vojtěch Šimíček, o vývoji na Slovensku promluvil člen Soudní rady a pracovník kanceláře ombudsmana Pavol Žilinčík. Poznámky o vztahu práva a politiky z pohledu bývalého novináře přednesl právník Tomáš Němeček. Akce se zúčastnilo na sto českých státních zástupců a soudců, po každém z příspěvků následovala debata s řečníky. V rámci justičního filmového klubu se promítal film Vrahem z povolání – Utrpení soudce Karla Vaše (2013), který osobně uvedl jeho autor, historik Pavel Paleček. Účastníkům konference vylíčil okolnosti vzniku unikátního dokumentu, popisujícího zločiny komunistické justice.

Ondřej Šťastný
mluvčí Unie státních zástupců