Přihlásit

Na konferenci v Senátu vystoupily špičky české justice

Ústavně-právní výbor Senátu a Unie státních zástupců uspořádali 10. dubna 2018 v Hlavním sále Senátu konferenci na téma Ústavní zakotvení státního zastupitelství, gestorem akce byl senátor JUDr. Miroslav Antl. Jde o zásadní a stále nevyřešené téma, které se dotýká postavení a plnění úkolů státního zastupitelství v České republice. Veřejná žaloba je orgánem svého druhu, stojícím na pomezí moci výkonné a soudní, přičemž názory na jeho povahu se různí. V odborné veřejnosti se objevují i hlasy, aby se státní zastupitelství zařadilo k moci soudní se všemi atributy justiční nezávislosti. Na konferenci se svými příspěvky vystoupily přední postavy českého práva. Profesor Jiří Přibáň promluvil k tématu dělby moci v justici, místopředseda Ústavního soudu profesor Jaroslav Fenyk se zabýval systémem veřejné žaloby ve vybraných evropských zemích. Soudce Ústavního soudu profesor Jan Musil shrnul ústavní judikaturu ke státnímu zastupitelství a profesor Aleš Gerloch uvedl pohled na ústavní zakotvení veřejné žaloby de lege lata a de lege ferenda. Akce se zúčastnili též předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

Prezident Unie Jan Lata k tématu hovořil v České televizi ve večerních Událostech, komentářích, které jsou ke zhlédnutí zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/218411000370410/video/612749

Záznam tiskového briefingu zde: http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=405

Fotogalerie z akce zde: http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=22150

Senát má v plánu zveřejnit na svém webu videozáznam celé akce, až se tak stane, budeme informovat.

Ondřej Šťastný
tiskový mluvčí Unie státních zástupců