Přihlásit

Prezident Unie podepsal memorandum o spolupráci právnických profesí

Prezident Unie Jan Lata se zúčastnil schůzky zástupců právnických profesí dne 25. září 2017 v pražské Werichově vile, kde za Unii podepsal společné memorandum o spolupráci. V něm se mimo jiné zavázali vyvíjet úsilí k naplňování Zásad etického chování právníků, které vytvořila Jednota českých právníků. „Dosud jsem postrádal neutrální fórum, kde by se mohli setkávat představitelé jednotlivých právních profesí. Jednotu českých právníků pokládám za ideální platformu k tomuto účelu, a to jak vzhledem k její úctyhodné historii, tak díky jejím současným představitelům Pavlu Rychetskému a Martinu Foukalovi. Měli bychom být schopni si vzájemně naslouchat, chápat postoje jiných profesí, definovat v čem jsou naše zájmy shodné a v čem odlišné. K tomu je však zapotřebí kontinuální práce a setkávání a nikoliv jednorázové slavnostní události,“ říká Lata. Vztah jednotlivých stavovských organizací prezident Unie popisuje takto: „Máme mnoho společného. Z povahy věci mají státní zástupci nejvíce třecích ploch s advokáty, což však není kritika advokátů, naopak naprostý soulad mezi našimi profesemi bych považoval za znepokojivý. Za nejbližšího partnera pokládáme Soudcovskou unii, a to jak vzhledem k podobnému postavení soudců a státních zástupců, kteří jsou představiteli státní moci, tak vzhledem ke spolkové povaze našich unií, které na rozdíl od komor nejsou veřejnoprávními samosprávnými korporacemi a jejich role je tak v něčem obtížnější.“

Dokument podepsala rovněž prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, prezident Notářské komory Radim Neubauer, viceprezident Exekutorské komory Vladimír Plašil, prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová a předseda Jednoty českých právníků Pavel Rychetský. Akce se účastnil i nový předseda Advokátní komory Vladimír Jirousek. Jeho komora se prozatím k memorandu nepřipojila, Jirousek však uvedl, že nově zvolené vedení záměr brzy projedná.

Ondřej Šťastný, tiskový mluvčí Unie