Přihlásit

Unie se setkala se slovenskou Radou prokurátorů

Výkonný výbor Unie státních zástupců se na půdě Justiční akademie v Kroměříži setkal k dvoudennímu jednání s vedením slovenské Rady prokurátorů. Tématem prvního setkání tohoto druhu byla diskuse o úloze stavovských organizací veřejných žalobců v obou zemích a výměna zkušeností. Zatímco česká Unie je soukromoprávním spolkem s dobrovolným členstvím, slovenská Rada je nejvyšší samosprávný orgán prokuratury s významnými veřejnoprávními pravomocemi danými zákonem (zejména v personální oblasti). Jejím posláním je zabezpečovat a chránit práva a oprávněné zájmy tamních prokurátorů. Členy Rady mohou být jen řadoví prokurátoři, tvoří tudíž jakousi přirozenou protiváhu vedení soustavy slovenské prokuratury. Vedoucí obou stavovských organizací Jan Lata a Juraj Purgat setkání označili za přínosné a vzájemně inspirativní a plánují reciproční návštěvu na Slovensku. Unie státních zástupců přeje slovenským kolegům, aby přispěli k obnovení důvěry v prokuraturu, která je v současné době narušena kontakty některých členů Generální prokuratury s lidmi figurujícími v případu loňské vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Ondřej Šťastný, tiskový mluvčí Unie státních zástupců