Přihlásit

Unie státních zástupců zvolila nové vedení, funkci prezidenta obhájil Jan Lata

Unie státních zástupců na dnešním shromáždění zástupců sekcí v Praze zvolila nové vedení pro roky 2020 až 2023. Do funkce prezidenta byl znovu zvolen Jan Lata, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. „Mým hlavním cílem ve druhém funkčním období je hájit nezávislé postavení státního zastupitelství a bránit jej před nedůvodnými tlaky,“ říká Jan Lata.

Vedení Unie tvoří:

prezident JUDr. Jan Lata, Ph.D., Sekce při Nejvyšším státním zastupitelství,

I. viceprezident JUDr. Adam Bašný, Sekce při Vrchním státním zastupitelství v Praze,
II. viceprezident JUDr. Ondřej Šťastný, Sekce při Justičním areálu Na Míčánkách.

členové Výkonného výboru:

JUDr. Jan Jakovec, Sekce Severočeská,
JUDr. Petra Lastovecká, Sekce při Vrchním státním zastupitelství v Olomouci,
JUDr. Drahomíra Lorencová, Sekce Plzeňská,
Mgr. Ondřej Morkovin, Sekce Ještědská,
JUDr. Martin Novák, Sekce při Justičním areálu Na Míčánkách,
Mgr. Dušan Ondráček, Sekce Krkonošská,
Mgr. Jiří Pavlík, Sekce Jihočeská,
JUDr. Adéla Rosůlek, Sekce Pardubická,
Mgr. Ing. Jan Scholle, Sekce při Justičním areálu Na Míčánkách,
JUDr. Petra Vítková, Sekce Středočeská.

Usnesení ze dne 15. června 2020

Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců:

  1. volbou nového vedení Unie potvrdilo jednotu a kontinuitu v dosavadním prosazování základních hodnot a cílů Unie,
  2. zavazuje Výkonný výbor, aby i nadále aktivně ochraňoval a prosazoval základní hodnoty demokratického právního státu, jejichž nedílnou součást tvoří ochrana před všemi projevy nenávisti ve společnosti,
  3. zdůrazňuje vysokou míru odpovědnosti každého státního zástupce při výkonu jeho funkce na poli ochrany veřejného zájmu,
  4. ukládá Výkonnému výboru, aby i nadále aktivně vystupoval k udržení nezávislého postavení veřejné žaloby a proti posilování politického vlivu na její činnost,
  5. ukládá Výkonnému výboru, aby podporoval inovace a nové technologické a komunikační platformy v praxi státního zastupitelství a rozvíjel diskusi o nich.

V Praze dne 15. června 2020

Ondřej Šťastný, viceprezident Unie státních zástupců