Unie státních zástupců uzavřela prostřednictvím svého prezidenta dne 9. února 2021 Memorandum o součinnosti s nejvyšším státním zástupcem, oběma vrchními státními zástupci a všemi krajskými státními zástupci. Jeho cílem je stanovení pravidel pro vzájemnou spolupráci a konzultaci v otázkách společného zájmu, týkajících se organizace a správy státního zastupitelství, vzdělávání a etických aspektů…

Stanoviska a vyjádření

Ústavní soud vyhlásil včerejšího dne nález, kterým zrušil část volebního zákona. Unie státních zástupců respektuje právo každého na svobodu vyjadřování, a to včetně kritiky soudních rozhodnutí. Ale i svoboda vyjadřování má své limity, které je třeba zachovávat. Se značným znepokojením jsme zaznamenali výroky ministryně spravedlnosti Marie Benešové do médií, která…

Stanoviska a vyjádření

Dne 15 ledna 2021 prokurator krajowy  Bogdan Święczkowski (šéf nejvyššího stupně prokuratury podřízený generálnímu prokurátorovi) rozhodl o dočasném přidělení 10 prokurátorů na dobu šesti měsíců do jiných prokuratur, nacházejících se ve vzdálenosti od 200 do 500 km od místa jejich bydliště. Rozhodnutí o dočasném přidělení bylo vydáno a doručeno dotčeným…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců považuje za nutné deklarovat, že není možno mlčet v situaci, kdy byla veřejnost seznámena s čestným prohlášením a dalšími tvrzeními Mgr. Jana Czernina, která se týkají i jednání nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana v souvislosti s majetkovými vztahy a zájmy jiných soukromých subjektů. Nejvyšší státní zástupce…

Užitečné informace

Upozorňujeme členy Unie, že byla sjednána nová smlouva o pojištění odpovědnosti státních zástupců za škodu způsobenou při výkonu funkce. Pro celoroční pojištění je nutno uhradit pojistné do 15. 1. 2021. Podrobný návod je umístěn v neveřejné části webu, odkaz vlevo na hlavní stránce v kategorii nepřehlédněte nebo přímo pod níže uvedeným…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Letošní 25. výročí založení Unie státních zástupců jsme prozatím oslavili alespoň online. Lenka Bradáčová, Jiří Přibáň a Marek Vácha se v diskusi moderované Janem Latou zamýšleli nad tématem Krize jako šance. Tento rok je kromě jiného velkou příležitostí pro rozvoj IT technologií v justici, včetně zvažování, kdy může fyzickou přítomnost…

1 2 3 23