Stanoviska a vyjádření

Historická zkušenost, včetně té československé, nás učí, že překotné změny legislativy bez náležité odborné a politické diskuse mohou mít nedozírné negativní důsledky. Unie státních zástupců proto se znepokojením vnímá zásadní změny předpisů v oblasti trestního práva a organizace justice, které schválila Národní rada SR, a vyslovuje obavu, aby v jejich…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců kvituje dnes Poslaneckou sněmovnou přijatou novelu zákona o státním zastupitelství, ačkoliv jsou změny, na rozdíl od původních ambicí, spíše dílčí. Pozitivní změnou jsou zákonem předpokládané důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce vládou a stanovení funkčních období vedoucích státních zástupců. Unie dlouhodobě prosazuje výraznější omezení možnosti opakování funkčních…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců ke kauze sexuálního zneužívání aktuálně diskutované v médiích uvádí, že soucítí s oběťmi této závažné trestné činnosti, jejíž pachatelé způsobují obětem neodčinitelné újmy často s následky na celý život. Současně je důležité podotknout, že i dle analýzy Legal Data Hub z června 2023 se trestání za znásilnění…

Stanoviska a vyjádření

V souvislosti s projednáváním novely zákona o státním zastupitelství považuje Unie státních zástupců za chybné, že tato neobsahuje úpravu zamezující opakování funkčních období vrchních a krajských státních zástupců a neomezenému počtu mandátů okresních státních zástupců. USZ tuto změnu v omezení možnosti opakování funkčních období vedoucích státních zástupců dlouhodobě prosazuje…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Za hojné účasti členů proběhla ve dnech 13. – 14. 11. 2023 v Kroměříži konference Unie státních zástupců na téma Odpovědnost státního zástupce, její projevy a podoby. Konference, kterou mohli zájemci sledovat i prostřednictvím videopřenosu, se zúčastnili zástupci Rady prokurátorů Slovenské republiky, za něž přednesl příspěvek Marián Čorba. Dále vystoupili…

1 2 3 33