Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Ve dnech 5. a 6. října 2023 uspořádala Unie státních zástupců ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím Mediální školení pro státní zástupce. Seminář, který se na půdě Justiční akademie v Kroměříži konal už potřetí, byl zaměřen na praktickou výuku nejčastějších situací, v nichž se může státní zástupce setkat s televizní kamerou. Simulované rozhovory vedl…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Prezident Unie se dne 12. 9. 2023 zúčastnil jednání špiček soudů a státních zastupitelství, tzv. justiční šestky. Jedním z diskutovaných témat byly i neuspokojivé platy pracovníků administrativy a také nutnost zachování rovného přístupu v odměňování, bez ohledu na to, zda se jedná o pracovníka soudu nebo státního zastupitelství. Díky současnému…

1 2 3 32