Stanoviska a vyjádření

Rada prokurátorů Slovenské republiky a Unie státních zástupců České republiky při příležitosti svého společného jednání připomínají, že prokuratura či státní zastupitelství nehledě na rozložení politických sil v té které zemi jsou nezbytným prvkem funkčního demokratického právního státu. Jejich nezávislost a nestrannost zajišťuje spravedlivé prosazování práva a ochranu práv všech osob.…

Stanoviska a vyjádření

Dle informací zástupců zaměstnanců státního zastupitelství byla dnes odevzdána Petice za důstojné odměňování administrativních pracovníků státního zastupitelství ministerstvům spravedlnosti, financí a práce a sociálních věcí. Tuto petici podpořili zaměstnanci státního zastupitelství a státní zástupci napříč Českou republikou. Unie státních zástupců v petici vznesené požadavky zaměstnanců dlouhodobě podporuje.

Stanoviska a vyjádření

Výkonný výbor Unie státních zástupců se dnešního dne sešel se zástupci administrativy státního zastupitelství a projednal jejich požadavky na důstojnější odměňování. Výkonný výbor se jednomyslně shodl na oprávněnosti těchto požadavků a plně podporuje zvýšení objemu mzdových prostředků určených pro administrativu státního zastupitelství při současném zachování rovnosti odměňování na soudech a…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců zaslala Ministerstvu spravedlnosti své připomínky k ministerskému návrhu tzv. depenalizační novely tr. předpisů. Přesto, že se s ideou revize právní úpravy trestání Unie ztotožňuje, považuje za stěžejní, aby přijaté změny byly koncepční a reflektovaly zásadu, že za trestný čin náleží spravedlivý trest. Uplatnila proto konkrétní připomínky k…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Mezinárodní asociace prokurátorů nabízí členům Asociace, mezi něž patří i Unie státních zástupců, možnost vystoupit na výroční konferenci v Azerbajdžánském Baku. Téma konference je “Role státního zástupce v prosazování vlády práva.” Pozvánku s bližšími informacemi naleznete v příloze. Zájemci z řad členů USZ, prosím kontaktujte předsedu mezinárodní komise.

1 2 3 34