Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců zaslala Ministerstvu spravedlnosti své připomínky k ministerskému návrhu tzv. depenalizační novely tr. předpisů. Přesto, že se s ideou revize právní úpravy trestání Unie ztotožňuje, považuje za stěžejní, aby přijaté změny byly koncepční a reflektovaly zásadu, že za trestný čin náleží spravedlivý trest. Uplatnila proto konkrétní připomínky k…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Mezinárodní asociace prokurátorů nabízí členům Asociace, mezi něž patří i Unie státních zástupců, možnost vystoupit na výroční konferenci v Azerbajdžánském Baku. Téma konference je “Role státního zástupce v prosazování vlády práva.” Pozvánku s bližšími informacemi naleznete v příloze. Zájemci z řad členů USZ, prosím kontaktujte předsedu mezinárodní komise.

Stanoviska a vyjádření

Historická zkušenost, včetně té československé, nás učí, že překotné změny legislativy bez náležité odborné a politické diskuse mohou mít nedozírné negativní důsledky. Unie státních zástupců proto se znepokojením vnímá zásadní změny předpisů v oblasti trestního práva a organizace justice, které schválila Národní rada SR, a vyslovuje obavu, aby v jejich…

Stanoviska a vyjádření

Unie státních zástupců kvituje dnes Poslaneckou sněmovnou přijatou novelu zákona o státním zastupitelství, ačkoliv jsou změny, na rozdíl od původních ambicí, spíše dílčí. Pozitivní změnou jsou zákonem předpokládané důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce vládou a stanovení funkčních období vedoucích státních zástupců. Unie dlouhodobě prosazuje výraznější omezení možnosti opakování funkčních…

1 2 3 33