Procházení:Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Velmi aktuální otázka obrazu justice v médiích byla hlavním tématem konference Unie státních zástupců, kterou jsme ve spolupráci se Soudcovskou unií uspořádali ve dnech 4. a 5. listopadu 2019 na půdě Justiční akademie v Kroměříži. Konference měla opět mezinárodní rozměr, vystoupili také řečníci z Polska a Slovenska. Všichni se shodli,…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Mluvčí a člen výkonného výboru Unie státních zástupců Ondřej Šťastný se 4. září 2019 zúčastnil jednání Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu, jehož tématem bylo posílení postavení veřejné žaloby v Ústavě. Debatu, které se vedle poslanců zúčastnili i náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík a náměstek ministryně spravedlnosti Michal Franěk,…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Chystaná změna zákona o státním zastupitelství byla hlavním tématem dnešní schůzky vedení Unie státních zástupců s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. Prezident Unie Jan Lata zdůraznil, že má-li dojít k posílení nezávislosti veřejné žaloby, je třeba, aby se její postavení v zákoně co nejvíce přiblížilo soudům. Pokud má soudní moc většinu ve…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců a Soudcovská unie uspořádaly 23. května v pražské Werichově vile panelovou diskusi na téma Právník v nejisté době. V debatě moderované novinářem Jindřichem Šídlem se panelisté Lenka Bradáčová, Jan Kysela, Zdeněk Kühn a Jan Kuklík zamýšleli nad rolí právníků, kteří dnes ve visegrádském regionu mnohdy čelí nestabilní…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Ve dnech 12.-13. května se uskutečnila studijní cesta patnáctičlenné výpravy Unie státních zástupců do polského Krakowa. Hlavním odborným programem cesty bylo páteční setkání se zástupci tří významných institucí, spojených s polskou justicí. Nejprve jsme navštívili Krajský soud v Krakowě, kde jsme kromě prohlídky nové budovy soudu byli přijati místopředsedou Mieczysławem Potejkem a…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Výkonný výbor Unie státních zástupců se na půdě Justiční akademie v Kroměříži setkal k dvoudennímu jednání s vedením slovenské Rady prokurátorů. Tématem prvního setkání tohoto druhu byla diskuse o úloze stavovských organizací veřejných žalobců v obou zemích a výměna zkušeností. Zatímco česká Unie je soukromoprávním spolkem s dobrovolným členstvím, slovenská…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Unie státních zástupců uspořádala 6. prosince 2018 v Praze seminář na téma kárné odpovědnosti státních zástupců. Cílem bylo zhodnocení dosavadní kárné judikatury a diskuse o kladech a záporech současné podoby kárného řízení. Na semináři vystoupili předseda kárného senátu Jiří Palla, přísedící Martin Mikyska, náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík, kárný žalobce…

Pozvánky, upozornění a zprávy z akcí

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek dne 22.10.2018 přijal k informativnímu setkání prezidenta Unie Jana Latu a viceprezidenty Ditu Havlínovou a Petra Hořína.  Tématem schůzky byla otázka zvýšení platů administrativních zaměstnanců státního zastupitelství, zákon o státním zastupitelství, změna v kárných řízeních a příprava nového trestního řádu. Akce se za ministerstvo zúčastnil i náměstek pro oblast…

1 2 3 4