Přihlásit

Vzdělávací komise

 Členové

 • JUDr. Petra Vítková (předsedkyně komise)
 • Mgr. Barbora Cinková
 • Mgr. Tomáš Foldyna
 • JUDr. Petra Lastovecká
 • JUDr. Drahomíra Lorencová
 • Mgr. Pavel Norek
 • Mgr. Dušan Ondráček
 • JUDr. Adéla Rosůlek, Ph.D.
 • Mgr. Vladimír Štěpánek
 • Mgr. Kateřina Weissová
 • JUDr. Eva Žďárská

 Členové 2017 – 2020

 • Mgr. Tomáš Foldyna (předseda komise)
 • JUDr. Adéla Rosůlek
 • Mgr. Pavel Norek
 • Mgr. Dušan Ondráček
 • Mgr. Kateřina Weissová
 • Mgr. Kristýna Lišková
 • JUDr. Radim Dragoun, Ph.D. (do 31.8.2018)

Členové 2014 – 2017

 • Mgr. Tomáš Foldyna (předseda komise)
 • JUDr. Iveta Juráková, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Málek, Ph.D..
 • JUDr. Adam Borgula
 • Mgr. Jiří Pavlík
 • JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.

 Náplň činnosti

 • spolupráce s justiční akademií prostřednictvím člena USZ v radě JA, včetně podílení se na vytváření programu JA
 • spolupráce se vzdělávací komisí Soudcovské unie
 • průběžné doplňování “sboru” lektorů z řad státních zástupců
 • pořádání vlastních specifických vzdělávacích akcí, doplňujících oficiální program vzdělávání
 • ve spolupráci s mezinárodní komisí vysílání členů USZ na vzdělávací akce do ciziny.

Statut a jednací řád

Výkonný výbor USZ vydává dle § 18 odst. 4 Stanov USZ následující Statut Komise vzdělávací:

Čl. 1
Zřízení a složení komise

1. Komisi zřizuje dle § 18 odst. 2 Stanov USZ výkonný výbor.

2. Komise se skládá se s předsedy a členů, volených výkonným výborem.

Čl. 2
Jednání komise

1. Jednání komise svolává dle potřeby předseda komise.

2. Jednání komise mohou probíhat i formou elektronické komunikace.

3. Návrhy usnesení Komise předkládá členům Komise předseda.

4. Usnesení je schváleno po kladném vyjádření nadpoloviční většiny členů.

5. Usnesení je považováno za schválené marným uplynutím lhůty k vyjádření.

Čl. 3
Úkoly komise

 • spolupracuje s justiční akademií prostřednictvím člena USZ, včetně podílení se na vytváření programu JA
 • spolupracuje se vzdělávací komisí Soudcovské unie
 • podílí se na průběžném doplňování “sboru” lektorů z řad státních zástupců dle požadavku justiční akademie
 • pořádání vlastních specifických vzdělávacích akcí, doplňujících oficiální program vzdělávání
 • ve spolupráci s mezinárodní komisí vysílá členy USZ na vzdělávací akce do ciziny.

Čl. 4
Informace o činnosti komise

1. Předseda komise předkládá výkonnému výboru informace o činnosti komise na jeho zasedáních.

2. Komise předkládá výsledky své činnosti dle čl. 3 odst. 1 Statutu členům výkonného výboru, bezprostředně po přijetí, cestou elektronické komunikace.

3. Výsledky činnosti Komise se zveřejňují na webových stánkách USZ.

Čl. 5
Účinnost

Tento statut nabývá účinnosti dnem vyhlášení.