Přihlásit

Kancelář Unie státních zástupců

Kontaktní informace

Kancelář Unie státních zástupců
Hybernská 1006/18
111 21 Praha 1
kancelar@uniesz.cz

Adresa pro doručování

Kancelář Unie státních zástupců
Náměstí Hrdinů 1300
140 65 Praha 4

Kontakt pro média

JUDr. Ondřej Šťastný, tiskový mluvčí
ostastny@msz.pha.justice.cz
Tel: 736 272 730

Tajemník

Jiřina Prokešová

63833239

Číslo bankovního účtu

5153811309 / 4000

Ostatní kontakty

Kontakty na sekce unie