Přihlásit

O unii SZ

Unie státních zástupců České republiky je dobrovolné, stavovské a nepolitické sdružení státních zástupců a právních čekatelů.

Cílem Unie státních zástupců ČR je napomáhat plnění úkolů státního zastupitelství jako specifického státního orgánu nesoucího odpovědnost za ochranu demokratické společnosti, občanů a všech dalších subjektů před trestnými činy. Smyslem činnosti Unie státních zástupců je posilování všech principů a opatření směřujících k maximální zákonnosti v rozhodování státních zástupců bez ohledu na jakékoli neoprávněné vnitřní  či vnější vlivy.

Unie svojí činností usiluje o vytváření demokratického právního řádu garantujícího ochranu základních práv a svobod občanů. Unie se podílí na profesionální přípravě a dalším zvyšování odbornosti státních zástupců a právních čekatelů. Unie hájí materiální a sociální zájmy státních zástupců a právních čekatelů. Unie spolupracuje s mezinárodními stavovskými organizacemi, přispívá ke zprostředkování zahraničních zkušeností a spolupracuje s obdobnými justičními profesními organizacemi v České republice i zahraničí.

Unie informuje o práci státních zástupců a soustavy státního zastupitelství s cílem objasňovat veřejnosti fungování a význam činnosti státního zástupce při eliminování kriminality a v další působnosti dané zákonem.