Přihlásit

Cyklus právnických profesí na PrF UK

Unie státních zástupců přijala pozvání Spolku českých právníků Všehrd, aby představila profesi státního zástupce v rámci akce pod názvem Cyklus právnických profesí. Dne 10. 5. 2017 vystoupil na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy první viceprezident USZ Mgr. Petr Hořín, který posluchačům z řad studentů i veřejnosti představil obsahovou náplň činnosti veřejné žaloby v České republice. Rovněž, vzhledem k aktuálnosti tématu, seznámil posluchače s odmítavým stanoviskem Unie k současné iniciativě, směřující k omezení pravomocí státních zástupců.