Přihlásit

Další krok k omezení nezávislosti soudní moci v Polsku?

Unie státních zástupců České republiky již delší dobu se zájmem a znepokojením sleduje situaci kolem nezávislosti justice v sousedním Polsku.

V této souvislosti považuje za nutné upozornit na nedávné rozhodnutí kárného kolegia (Izba Dyscyplinarna) Nejvyššího soudu Polské republiky z 18. listopadu, kterým byla odebrána trestní imunita soudci varšavského krajského soudu, Igorovi Tuleyovi. Polská Zemská prokuratura, tedy fakticky nejvyšší jednotka soustavy polské veřejné žaloby, návrh na odebrání trestní imunity podala se zdůvodněním, že hodlá soudce Tuleyu stíhat pro trestné činy související s překročením pravomoci a nedodržení služebních povinností soudce. Trestní proces souvisí s rozhodováním soudce o opravném prostředku proti nezahájení trestního řízení týkajícího se rozhodování poslanců Sejmu mimo plenární sál v prosinci 2016 a možných následných křivých svědectví některých poslanců. Soudci je vytýkáno, že k procesu rozhodování připustil veřejnost, ačkoli mu to legislativa údajně neumožňovala. Spolu s odnětím imunity byl soudce dočasně zproštěn výkonu funkce a byl mu o 25% snížen plat. Kolegium rozhodovalo jako odvolací orgán v situaci, kdy kárný soud první instance návrh na odebrání imunity zamítl.

Velká část polské (nejen) odborné veřejnosti vnímá toto rozhodnutí jako zásah do nezávislosti soudnictví skrze orgán, který soudem není, případně by neměl aktuálně rozhodovat. Členy kárné komory jsou výlučně soudci, kteří byli jmenování po procesu, na kterém podstatnou roli sehrála Zemská rada soudnictví, jejíž složení významně ovlivňuje politická reprezentace země, a nikoli již soudci, jak tomu bylo do roku 2017. Uvedený způsob výběru se odrazil v rozhodnutí sloučených kolegií civilního, trestního a pracovně-sociálního Nejvyššího soudu Polské republiky z 23. ledna letošního roku, ve kterém soud uvedl, že kárné kolegium není soudem. Toto rozhodnutí však polský Ústavní soud označil 21. dubna na návrh nového vedení polského Nejvyššího soudu za protiústavní a neshodné s právem EU.

Vznikla tak poněkud paradoxní situace, neboť Soudní dvůr Evropské unie ve věci žaloby Komise proti Polsku (C-791/19) předběžným opatřením z 8. dubna letošního roku nařídil Polsku, aby mj. pozastavilo oprávnění kárného kolegia Nejvyššího soudu rozhodovat v obou stupních v kárných věcech týkajících se soudců. Jakkoli není rozhodnutí ve věci Igora Tuleyi striktně vzato kárným řízením, dochází k zásahu do jeho práv orgánem, o jehož soudní povaze a nezávislosti je možné pochybovat.

O této věci a o Igoru Tuleyovi samém široce informují zahraniční média, mezi jinými Financial Times[1] či New York Times[2].

O aktuálním dění v Polské justici bude webinář Institutu CEELI „Judiciary in Peril: Poland Case Study“, ve kterém budou 1. prosince 2020 hosté Krystian Markiewicz, prezident stavovského sdružení soudců IUSTITIA, advokát Michał Wawrykiewicz ze sdružení „Wolne Sądy“  a Malgorzata Szuleka, členka Helsinské nadace pro lidská práva. Link k registraci a informacím zde.

Tomáš Palovský, sekce při NSZ

[1]https://www.ft.com/content/9cee3462-c42a-4db9-a709-4f84fd73983b?fbclid=IwAR3U7Ajit8QtQ5XmL4T4TlDg41Kev_1FZQSSzJ7QKPXSEApvmYPAu5Cxkgs

[2] https://www.nytimes.com/2020/01/10/world/europe/poland-judges-tuleya.html