Přihlásit

Jednání s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem

Nově zvolené vedení USZ se setkalo s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem a jeho náměstky Radomírem Daňhelem a Antonínem Stanislavem. Po úvodním nastínění směřování USZ byly diskutovány aktuální problémy, zejména platy státních zástupců a zaměstnanců státního zastupitelství, novela zákona o státním zastupitelství, zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců a rekodifikace trestního řádu. Ministr přislíbil Unii možnost aktivní účasti na přípravě změn právní úpravy postavení státního zástupce.