Přihlásit

Jednání s ministrem spravednosti o platech a kárných řízeních

Ve čtvrtek 18. 5. jednali zástupci justice včetně prezidenta USZ s ministrem spravedlnosti a vedením ministerstva. Pan ministr potvrdil v minulém týdnu představenou změnu úpravy platů soudců a státních zástupců. Současně byl projednán návrh úpravy kárných řízení s tím, že v nově navrženém dvojinstančním řízení budou v kárných senátech zastoupeni státní zástupci.