Přihlásit

Podpora Soudcovské unii v případu soudce Mgr. Aleše Novotného

Podporujeme Soudcovskou unii ohledně jejího protestu proti rozhodnutí ministra spravedlnosti o nejmenování soudce Mgr. Aleše Novotného místopředsedou Krajského soudu v Brně. Odkaz na jeho předchozí rozhodovací (nikoli například manažerskou) činnost nemůže být legitimním důvodem pro nejmenování funkcionáře soudu nebo státního zastupitelství. Každému soudci i státnímu zástupci bývají některá jeho rozhodnutí rušena vyššími stupni, mnohdy pouze kvůli odlišnému právnímu názoru na konkrétní věc. Pokud se nejedná o flagrantní pochybení, které vede k vyvození kárné odpovědnosti, mohl by tento důvod k nejmenování ovlivňovat nezávislost soudců a státních zástupců a posilovat v justici alibistické tendence.

Tiskové prohlášení Soudcovské unie je dostupné zde: Soudcovská unie ČR (soudci.cz)

Unie státních zástupců