Přihlásit

Portál judikatury ESLP a ÚS www.mezisoudy.cz

Dne 18. 6. 2024 se viceprezident Unie státních zástupců Pavel Raček na Ministerstvu spravedlnosti zúčastnil prezentace nového webu www.mezisoudy.cz . Uvedený portál zpřístupňuje na jednom místě judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního soudu či výborů OSN. Kromě vyhledávání judikatury jsou zde přístupné tematické příručky, mezinárodní lidskoprávní smlouvy a výkladové materiály k nim. Web připravila Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP a byl spuštěn díky finanční podpoře z Norských fondů. Veškeré materiály jsou dostupné v českém jazyce a mohou tak představovat cenný nástroj pro praxi státních zástupců. Více info zde Lidská práva na jednom místě – Kancelář vládního zmocněnce představila nový portál mezisoudy.cz – Ministerstvo spravedlnosti České republiky – Portál justice .