Přihlásit

Prezident Unie v porotě Právnického debatního turnaje

Prezident Unie státních zástupců Jan Lata zasedl v porotě studentské soutěže Právnický debatní turnaj, v níž zástupci ze šesti českých a slovenských právnických fakult diskutovali ke stanoveným tématům, které se týkaly možnosti udělení trestu smrti a otázky, zda výše peněžitého trestu má být relativní k majetkovým poměrům pachatele.

Finále se uskutečnilo na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 21. dubna 2017. Vítězkou debatního turnaje se stala Jana Babicová, studentka Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Více informací naleznete zde: http://debata.law.muni.cz/content/cs/