Přihlásit

Připomínky k návrhu novely zákona o platech

Dopis prezidenta Unie státních zástupců ministryni práce a sociálních věcí a připomínky Legislativní komise k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy ke stažení