Přihlásit

Připomínky Unie k ministerskému návrhu na změnu zákona o státním zastupitelství

Unie státních zástupců vznáší vůči novele zákona o státním zastupitelství, předkládané v současnosti ministerstvem spravedlnosti, následující čtyři zásadní výhrady:

1) Nelze akceptovat, aby ministr spravedlnosti jmenoval většinu (tři z pěti) členů komisí vybírajících vedoucí státní zástupce,v situaci, kdy je to opět on, kdo následně tyto vedoucí státní zástupce jmenuje do funkce. Je vhodné vrátit se k původnímu návrhu exministra Jana Kněžínka, podle kterého měl dva členy výběrové komise určit navrhující vedoucí státní zástupce, jednoho nejvyšší státní zástupce a zbývající dva ministr spravedlnosti. Právě navrhující nese za takto jmenovaného člověka personální odpovědnost, a musí proto disponovat potřebným vlivem ve výběrové komisi. Většina v rukou ministra by mohla vést k politizaci a postupnému ovládnutí státního zastupitelství dosazováním k tomu vhodných lidí do vedoucích pozic. Nedávný vývoj v Polsku a Maďarsku budiž dostatečně varovným příkladem.

2) Podle přechodných ustanovení novely má být nejvyšší státní zástupce vyměněn za dva roky a oba vrchní státní zástupci za tři léta. Tato doba je nedůvodně výrazně kratší, než je tomu u ostatních vedoucích státních zástupců. Je příliš krátká, i pokud ji srovnáme s podmínkami pro předsedy Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu při zavádění obdobné změny zákona o soudech a soudcích v roce 2008. Tehdy stávající předsedové soudů „dostali“ znovu celé funkční období.

3) Pokud předsedové Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu mají desetileté funkční období, měl by po stejnou dobu pobývat ve funkci i nejvyšší státní zástupce. Návrh zákona však pro něj počítá pouze s obdobím sedmiletým.

4) Novela by neměla vyloučit stávající vedoucí státní zástupce z okruhu lidí, kteří se mohou za rovných podmínek ve výběrovém řízení opět ucházet o svůj post. Šlo by o nedůvodnou diskriminaci jedné skupiny státních zástupců.

Současně konstatujeme, že návrh má i kladné body, zejména zavedení odvolatelnosti vedoucích státních zástupců pouze rozhodnutím nezávislého kárného soudu, nikoli tedy ministra spravedlnosti. O novele je třeba vést další odbornou i laickou diskusi, ke které je Unie státních zástupců připravena.

Výkonný výbor Unie státních zástupců dne 25.06.2019