Přihlásit

Prohlášení a výzva Unie státních zástupců

Unie státních zástupců považuje za nutné deklarovat, že není možno mlčet v situaci, kdy byla veřejnost seznámena s čestným prohlášením a dalšími tvrzeními Mgr. Jana Czernina, která se týkají i jednání nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana v souvislosti s majetkovými vztahy a zájmy jiných soukromých subjektů. Nejvyšší státní zástupce nepopřel informace Mgr. Jana Czernina ohledně iniciace a uskutečnění jejich schůzek, ohradil se však vůči interpretaci těchto setkání ze strany Mgr. Jana Czernina a vyjádřil podiv nad několikaletým odkladem zveřejnění takových informací. Současně deklaroval, že nezpochybnil svoji nestrannost státního zástupce.

Pokud by byla slova Mgr. Jana Czernina pravdivá, šlo by o nevhodné jednání jakéhokoli státního zástupce. Důvěra společnosti k fungování justice jako celku je natolik významná hodnota, že Unie státních zástupců považuje za nutné, aby nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, jako nejvyšší funkcionář soustavy s nepochybným osobním kreditem veřejnosti i dovnitř soustavy, celou záležitost podrobněji vysvětlil, včetně podání mimořádných opravných prostředků v trestní věci týkající se v důsledcích jedné ze stran jím iniciovaných schůzek.

Výkonný výbor Unie státních zástupců, 20. ledna 2021