Přihlásit

Prohlášení k úmyslu prezidenta republiky nejmenovat Marka Bodláka soudcem

Na jmenování soudcem neexistuje ani při splnění všech zákonných podmínek právní nárok. V demokratickém právním státě však nelze tolerovat osobně motivované, účelové jednání prezidenta republiky, kterému ústava svěřila jmenování soudců na návrh vlády. JUDr. Marek Bodlák nejenže splnil veškeré požadavky, které zákon pro jmenování soudcem vyžaduje, ale jde o zkušeného a čestného profesionála s velkým respektem u odborné veřejnosti. Pokud takového kandidáta prezident republiky odmítne jmenovat, je třeba tento postup řádně a přesvědčivě odůvodnit. Je nepřijatelné, aby důvodem nejmenování byl výkon působnosti státního zástupce či jeho dosavadní funkční zařazení v justiční soustavě. Oceňujeme, že ministr spravedlnosti navzdory prohlášením prezidenta republiky předloží vládě seznam kandidátů na soudce v nezměněné podobě, tedy včetně Marka Bodláka.

Výkonný výbor Unie státních zástupců, 14. září 2022