Přihlásit

Prohlášení Unie k legislativním návrhům vyšetřovací komise k reorganizaci policie

Unie státních zástupců se znepokojením zaznamenala legislativní návrhy, s nimiž přišla vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k reorganizaci policie. Navrhované změny ve svém souhrnu popírají roli státního zástupce v trestním procesu, kde je „pánem přípravného řízení“ a garantem zákonnosti postupu policie. Jde o nepochopitelné a nesystémové vyjádření nedůvěry v řádné fungování státního zastupitelství na základě jediného zjištění v konkrétní kauze.  Představa, že každý individuální problém se vyřeší změnou zákona, se v minulosti už nesčetněkrát ukázala být mylnou. Unie státních zástupců varuje před rizikem návratu o 10 let zpět, kdy tehdejší politická moc usilovala o oslabení a podřízení si veřejné žaloby. Pokud by byly akceptovány navrhované změny, pak státní zastupitelství – zbaveno nástrojů – nemůže dostát své úloze.

Výkonný výbor USZ

V Praze dne 2. 2. 2017