Přihlásit

Prohlášení USZ k majetkovým přiznáním státních zástupců

Shromáždění zástupců sekcí se jako nevyšší orgán Unie státních zástupců ČR usneslo na následujícím prohlášení k zamýšleným majetkovým přiznáním státních zástupců:

„Unie státních zástupců vyzývá zákonodárce ke zvážení přínosnosti navrhované změny zákona o střetu zájmů spočívající v podávání majetkových přiznání státních zástupců a soudců. Pokud k takové změně bude nalezena politická vůle, odmítáme, aby byl činěn neodůvodněný rozdíl mezi úpravou přiznání státních zástupců a soudců a tato přiznání byla spravována úředníky Ministerstva spravedlnosti namísto Nejvyšším státním zastupitelstvím, Nejvyšším soudem či Nejvyšším správním soudem. Zásadně pak ale nesouhlasíme, aby tato přiznání byla veřejně přístupná, neboť vzhledem k charakteru profese státních zástupců a soudců by zveřejňování takových dat představovalo nepřiměřené bezpečnostní riziko pro ně a jejich rodinné příslušníky.“

V Praze dne 31.3.2016