Přihlásit

Reakce na další nepravdivá a zavádějící tvrzení webu Česká justice

Unie státních zástupců považuje za vhodné alespoň krátce věcně reagovat na některá nepravdivá a zavádějící vyjádření redaktora webu Česká justice Petra Dimuna, zveřejněná v jeho komentáři z 20. srpna.

Úvodem je třeba konstatovat, že ač jmenovaný brojí proti závěrům výzkumu Agentury FOCUS o neprofesionalitě a neserióznosti webu Česká justice, svým vyjádřením jejich správnost paradoxně potvrzuje. Uvádí, že se jeho redakce „rozhodla, že bude více zájmu a prostoru věnovat kritickému zpravodajství o práci orgánů činných v trestním řízení, konkrétně státních zástupců“. Je zjevné, že takto apriorně obsahově zaměřené médium rezignuje na základní principy seriózní žurnalistiky spočívající v tom, že při popisu předmětu zájmu (zde justičního prostředí a trestního procesu) je třeba věnovat stejnou míru pozornosti a kritičnosti všem zúčastněným, vedle státních zástupců a policistů také advokátům (obhájcům) a soudcům. Právě řečené je pak absolutně nezbytné v trestním právu, kde se z povahy věci střetávají silně konfliktní zájmy stran. Pokud se web – nyní už přiznaně – programově zaměřuje na jednostrannou kritiku práce státních zástupců, nejde o standardní médium, ale spíše o lobbistický projekt s cílem dehonestovat konkrétní profesní skupinu (a jednu ze stran trestního řízení).

To ostatně Česká justice prokazuje i tím, že Unii státních zástupců pejorativně označuje za „nátlakovou skupinu“. Unie státních zástupců je profesním spolkem s více než čtvrt století dlouhou tradicí a představuje standardní součást odborné veřejnosti, stejně jako Soudcovská unie. Obdobné manipulativní postupy lze spatřovat v bulvárním článku České justice o tom, že si vybraní vysoce postavení státní zástupci pořídili nemovitosti (aniž web zjistil byť jen náznak čehokoli neetického nebo dokonce nelegálního; cílem tudíž zjevně bylo pouze nelegitimně nabourat soukromí konkrétních veřejných žalobců). Tématem zde byli výlučně státní zástupci, majetkové poměry reprezentantů jiných právnických povolání web neřešil.

Pokud Česká justice zpochybňuje erudici zpracovatele mediální analýzy PhDr. Jaromíra Volka, Ph.D., postačí snad konstatovat, že jde o renomovaného sociologa médií s dlouholetou akademickou dráhou na Masarykově univerzitě, autora odborných publikací a výzkumů, například pro instituce, jako jsou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Rada Českého rozhlasu.

Petr Dimun uvádí prokazatelnou nepravdu, když Volkovu Agenturu FOCUS označuje za „PR agenturu“. Už pouhým pohledem na webové stránky lze zjistit, že FOCUS se nezabývá oborem PR (public relations), ale zcela jinou činností, a sice sociologickými a marketingovými výzkumy. Agentura byla založena již roku 1993, od roku 2006 je součástí konsorcia evropských výzkumných agentur pod vedením Gallup Inc., je členem sdružení výzkumníků ESOMAR, spolupracuje se třemi českými univerzitami. Autor komentáře se tak snaží lživě vyvolat dojem, že předložená obsahová analýza je jakýmsi reklamním produktem a nikoli odbornou studií. Opak je pravdou.

Unie státních zástupců je vůči novinářům tradičně vstřícná, platí ovšem i nadále, že se soukromým webem Česká justice pro jeho neserióznost nespolupracuje. Důvodem jsou závažné věcné výhrady, shrnuté v naší tiskové zprávě ze dne 19. srpna. Toto doplňující vyjádření pojímáme jako mimořádné a zveřejňujeme jej proto, abychom uvedli na pravou míru některé nekorektní informace, opětovně šířené Českou justicí.

Ondřej Šťastný
viceprezident a tiskový mluvčí Unie státních zástupců