Přihlásit

Rozhovor s prezidentem Unie Janem Latou

Rozhovor, uveřejněný ve Zpravodaji Jednoty českých právníků č. 4/2019.

Přílohy ke stažení