Přihlásit

Rozhovor s prezidentem Unie Janem Latou k zákonu o státním zastupitelství

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman tento týden ostře vystoupil proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Kritizuje, že odmítla prakticky veškeré připomínky žalobců k ministerské novele zákona o státním zastupitelství. Tu sice připravil už její předchůdce Jan Kněžínek, ministryně v ní ale udělala několik zásadních změn. “Nelze se zbavit dojmu, že účelem toho zákona je zejména přeobsadit funkce nejvyššího a obou vrchních státních zástupců tak, aby (Pavel) Zeman, (Ivo) Ištvan a (Lenka) Bradáčová skončili co nejdříve po účinnosti zákona,” uvedl Zeman. A k jeho kritice se nyní připojil i šéf Unie státních zástupců ČR Jan Lata.

Jak na vás působí současná situace, kdy ministerstvo odmítlo prakticky všechny připomínky Nejvyššího státního zastupitelství k novele zákona o státním zastupitelství? Sdílíte obavy nejvyššího státního zástupce, že se paní Benešová chce zbavit jak jeho, tak obou vrchních žalobců? Vždyť slíbila, že Zemana neodvolá, a ten tak má jisté ještě více než čtyři roky ve funkci.
Máte pravdu, že ten zákon je v tuto chvíli nastaven tak, že ke změně na postu nejvyššího a vrchních státních zástupců by mělo dojít po konci volebního období této vlády. I tak se ta možnost ale otvírá. Nerozumím ale jedné věci. Všichni se zaštiťují tím, že by se postavení státního zastupitelství mělo posílit. A že jeho posílení je i důvodem té novely. Podoba té novely tomu ale neodpovídá.

Co jste navrhovali k tomu posílení vy?
My navrhujeme, žádáme, aby ta úprava byla taková, jako když se zavádělo funkční období předsedů soudů. Kde ta přechodová ustanovení (jak dlouho stávající předsedové budou moci ještě po začátku platnosti nového zákona zůstat ve funkci – pozn. red.) byla vstřícnější a ty změny byly pozvolnější. Zatímco návrh paní ministryně nejrychleji zkracuje doby, kdy skončí ve funkci právě nejvyšší státní zástupce a vrchní státní zástupci.

Jak si vysvětlujete to, že paní ministryně koncem května chválila Kněžínkovu podobu novely a byla i pro desetiletý mandát nejvyššího státního zástupce, ale pak tam provedla takové změny?
Nerozumím tomu. Všechny ty změny, se kterými předstoupila, podle mého názoru oslabují postavení státního zastupitelství.

A souhlasíte se slovy pana Zemana, že se „nelze zbavit dojmu, že účelem toho zákona je zejména přeobsadit funkce nejvyššího a obou vrchních státních zástupců tak, aby Zeman, Ištvan a Bradáčová skončili co nejdříve po účinnosti zákona“?
Ten pocit mám také. Obávám se, že ten zákon je nyní nastaven tak, že benefity, které přináší, jsou menší než negativa prosazovaná paní ministryní. Pevné funkční období nejvyššího státního zástupce, který není libovolně odvolatelný, je nepochybně bonus. Ale ministerské změny přinášejí celou řadu negativních aspektů a ty v tuto chvíli v zásadě převažují.

Jaké jsou ty negativní aspekty?
Největší problém vidím v obsazení výběrové komise, která má doporučovat vedoucí státní zástupce.

Myslíte to, že z pěti členů může paní ministryně jmenovat tři, z toho jednoho z řad soudců?
Přesně tak. Mně by to upřímně řečeno vadilo, i kdyby – a to paní ministryně naznačovala několikrát – ustoupila v tom směru, že by toho soudce nejmenovala ona, ale byl jiný klíč. Například aby toho člena komise navrhoval někdo ze soudní soustavy, jako například předseda Nejvyššího soudu.

Proč?
Vedoucího státního zástupce vždy navrhoval jeho nadřízený, třeba v případě okresního krajský, a jmenoval ho ministr. Ten navrhovatel pak za něj měl logicky odpovědnost. Ale nyní by to bylo tak, že navrhovatel by v té komisi měl jen jeden hlas.

Jakou podobu tedy navrhujete?
Měla by být zachována nynější úprava, byť doplněná tou výběrovou komisí. Ale v té výběrové komisi by většinu mělo mít státní zastupitelství. Protože jestli by měl ten návrh vzejít ze středu státního zastupitelství a je na rozhodnutí ministra, jestli toho kandidáta jmenuje, nebo nejmenuje, zajistí to vyrovnanost procesu. Ale aby mělo zastupitelství menšinu v komisi a naopak tam měl hlas soudce, to
není dobře. Soudce nemá vybírat vedoucí státní zástupce, soudce má soudit. Pokud ho budeme cpát do nejrůznějších komisí, pak ztrácí tu nezávislost, která je v jeho případě tak důležitá.

A další výhrady?
Že zamezuje tomu, aby se ti stávající vedoucí státní zástupci mohli po změně zákona znovu ucházet o tu funkci.

Vím, že to byl i návrh pana Zemana, aby po změně zákona ti dosavadní vedoucí státní zástupci včetně něj mohli znovu zkoušet svou funkci obhájit. Ale sám Pavel Zeman je už ve funkci skoro devět let a ještě nejméně čtyři roky – pokud projde navrhovaná podoba novely – bude. A podobně i Bradáčová a Ištvan. Nebylo by to proti smyslu té novely, která sice dává jistotu neodvolání po sedm let, ale zase neumožňuje opakování?
Pokud se v té funkci neosvědčili, tak předpokládám, že v tom výběrovém řízení neuspějí. Ale pokud se osvědčili, tak mi přijde škoda nedat jim možnost a kvalitních kandidátů na tuto funkci se zbavovat.

Rozhovor vyšel v Hospodářských novinách dne 22.08.2019