Přihlásit

Seminář o efektivní komunikaci a zvládání stresu

Začátkem března pořádala Unie na půdě Justiční akademie seminář o efektivní komunikaci a zvládání stresu. Účastníci se seznámili nejen s teoretickými základy mezilidské komunikace, ale taktéž se dozvěděli, jak tyto teoretické poznatky využít v praxi. Ve skupinách si vyzkoušeli, jak lze pracovat s hlasem či neverbální komunikací. Dále si vyzkoušeli zvládání konfliktů pomocí různých technik. Nabyté znalosti trénovali taktéž pomocí písemných cvičení.

Další blok byl zaměřen na biologický základ stresových reakcí. Účastníci se dozvěděli, jak se vyvíjel lidský mozek a jak to ovlivňuje naše reakce na stres. Naučili se, jak v takových situacích pracovat s dechem, tělem a myšlenkami. Závěrem se věnovali technikám dlouhodobého zvládání stresu a budování pracovní a osobní spokojenosti.

Seminář vedla Bc. Eva Frýbortová, která je akreditovanou koučkou. Dále studuje 5. ročník psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a současně 4. ročník právnické fakulty. Lektorka má dlouholeté zkušenosti s lektorováním jednotlivců a skupin. Zaměřuje se na osobní rozvoj a tzv. soft skills.
Poděkování za organizaci semináře náleží Petře Lastovecké.

Monika Oborilová, členka výkonného výboru.