Přihlásit

Shromáždění USZ odmítnulo snahy o oslabení pravomocí státních zástupců

Shromáždění zástupců sekcí projednalo Usnesení Poslanecké sněmovny č. 1550 ze dne 2. února 2017 a stejně jako to již učinil dříve Výkonný výbor, důrazně odmítá snahy směřující k oslabení pravomocí státních zástupců, které jim byly zákonem svěřeny k ochraně veřejného zájmu.