Přihlásit

Společné prohlášení Rady prokurátorů SR a Unie státních zástupců ČR

Rada prokurátorů Slovenské republiky a Unie státních zástupců České republiky při příležitosti svého společného jednání připomínají, že prokuratura či státní zastupitelství nehledě na rozložení politických sil v té které zemi jsou nezbytným prvkem funkčního demokratického právního státu. Jejich nezávislost a nestrannost zajišťuje spravedlivé prosazování práva a ochranu práv všech osob.

Jakkoli je pro zajištění řádného fungování justičních orgánů nezbytná morální integrita všech osob, které jejich pravomoc vykonávají, její kvalitní činnost nelze očekávat bez řádného materiálního a organizačního zabezpečení a garance nezávislosti v rozhodování bez nepřiměřeného politického či mediálního nátlaku v konkrétních trestních věcech.

Vyjadřujeme obavu, že některé aktuální legislativní změny v České i Slovenské republice mohou mít za následek ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislost justičních orgánů.