Přihlásit

Společné prohlášení Unie státních zástupců a České advokátní komory k zásahům do profesní mlčenlivosti v Polsku

Unie státních zástupců a Česká advokátní komora odsuzují další z částí tzv. polské justiční reformy. Polská vláda navrhuje prolomit profesní mlčenlivost mj. advokátů, notářů, právních poradců, daňových poradců či lékařů tak, že by o zproštění mlčenlivosti nadále nerozhodoval soud, ale prokurátor. Mlčenlivost vybraných profesí je zásadní hodnotou, která garantuje občanům ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a ochranu soukromí a má tedy stát pod ochranou soudní moci. Jde o jeden z kroků, které mohou ohrozit nezávislost  justice v Polsku, podkopání právního státu a lidských práv a svobod. Vzhledem k tradičním  principům dělby moci, jakož i k provázanosti polské prokuratury s politickou reprezentací, není možno garantovat, že prokuratura bude při zbavování mlčenlivosti postupovat nezávisle a s respektem k základním lidským právům. Přestože státní zástupci a advokáti jsou v řadě případů z povahy věci protivníky, společně konstatují, že nezávislá justice, včetně advokacie, je základní podmínkou demokratického právního státu a je společným zájmem nejen všech právních profesí, ale zejména občanů.

V Praze dne 4. října 2018

JUDr. Jan Lata, Ph.D.                                                                                          JUDr. Vladimír Jirousek
prezident Unie státních zástupců                                                                     předseda České advokátní komory