Přihlásit

Stanovisko Etické komise k možnosti státního zástupce vykonávat lektorskou činnost na základě živnostenského oprávnění

Není porušením § 24 odst. 6 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ani pravidel profesní etiky, je-li státní zástupce držitelem živnostenského oprávnění. Porušením uvedeného ustanovení by mohl být teprve výkon výdělečné činnosti vykonávané na základě takového oprávnění.

Lektorská činnost je činností pedagogickou, a proto není porušením § 24 odst. 6 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ani pravidel profesní etiky, pokud státní zástupce na základě živnostenského oprávnění vykonává lektorskou činnost, je-li tato činnost slučitelná s požadavky na řádný výkon funkce státního zástupce.

—————————-

Celý text včetně odůvodnění naleznete v příloze.

Přílohy ke stažení