Přihlásit

Stanovisko USZ k výrokům Pavla Blažka

Unie státních zástupců považuje za nutné reagovat na výroky bývalého ministra spravedlnosti a nynějšího poslance za ODS Pavla Blažka, který na jednání Poslanecké sněmovny dne 10. 5. 2017 prohlásil, že „špičky státního zastupitelství se staly závislými na hnutí ANO“ a kritizoval orgány činné v trestním řízení za to, že neprovedly domovní prohlídku v mediálně sledované kauze údajného úniku z trestního spisu (případ jednání novináře MF DNES s předsedou hnutí ANO).

Unie státních zástupců kategoricky odmítá, že veřejní žalobci jsou ve své práci ovlivňováni jakýmkoli politickým subjektem, a považuje za nepřijatelné, aby takto závažné obvinění někdo bez jakýchkoliv důkazů šířil.

Třebaže domovní prohlídku lze provést i u osoby, která není podezřelá ze spáchání trestného činu, je nutno v takovém případě vždy dbát dodržení všech zákonných podmínek takového postupu. Je třeba upozornit na to, že samotné neoprávněné přijímání informací z trestního spisu soukromou osobou (například novinářem) není z její strany bez dalšího trestným činem. Trestného činu se může dopustit policista či státní zástupce, pokud by materiály ze spisu neoprávněně předával třetím osobám. Pokud se však se spisem seznámí v rámci výkonu svých práv obviněný nebo jeho obhájce, pak za šíření těchto materiálů v zásadě nemohou být trestně odpovědní.

Jako krajně nevhodné je tak třeba hodnotit vyjádření nabádající bez znalosti věci a všech rozhodných okolností k tak závažnému zásahu do osobnostních práv, jako je domovní prohlídka.