Přihlásit

Unie jednala s ministryní spravedlnosti o změnách ve státním zastupitelství

Chystaná změna zákona o státním zastupitelství byla hlavním tématem dnešní schůzky vedení Unie státních zástupců s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. Prezident Unie Jan Lata zdůraznil, že má-li dojít k posílení nezávislosti veřejné žaloby, je třeba, aby se její postavení v zákoně co nejvíce přiblížilo soudům. Pokud má soudní moc většinu ve výběrových komisích na předsedy soudů, není žádný důvod, proč by stejná pozice neměla být garantována státnímu zastupitelství při výběru svých vedoucích. Konečné slovo by v každém případě zůstalo ministrovi, který může navrženého kandidáta nejmenovat. Unie státních zástupců odmítá současný ministerský návrh, aby pátým členem výběrové komise byl soudce, neboť soudní moci z povahy věci nepřísluší podílet se na výběru manažerských pozic ve státním zastupitelství. Stejný názor ostatně nedávno vyslovila i prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Přechodná ustanovení ministerské novely zákona o státním zastupitelství nedůvodně krátí délku funkčního období nejvyššímu a oběma vrchním státním zástupcům více, než je tomu u ostatních funkcionářů. Nelze odhlédnout ani od toho, že zatímco předsedové Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu pobývají ve funkcích deset let, pro nejvyššího státního zástupce se počítá pouze s obdobím sedmiletým.

Souvisejícím tématem byla i změna Ústavy, podle které by státní zastupitelství nebylo dále řazeno k moci výkonné, ale mělo v základním zákoně státu samostatnou hlavu. Marie Benešová vyjádřila s takovým návrhem souhlas. Zároveň uvedla, že by o změnu mělo hlasitěji usilovat samotné státní zastupitelství a v současné politické situaci není novela Ústavy příliš reálná. Reprezentanti Unie státních zástupců s ministryní spravedlnosti dále hovořili o nutnosti zvyšování současných velice nízkých platů kancelářských pracovníků státního zastupitelství.

Za Unii se schůzky účastnili prezident Jan Lata, viceprezidenti Petr Hořín a Dita Havlínová a tiskový mluvčí Ondřej Šťastný. Druhou stranu vedle paní ministryně zastupovali náměstci Jeroným Tejc, Michal Franěk, Zbyněk Spousta a další vedoucí pracovníci.

Unie státních zástupců oceňuje ochotu Ministerstva spravedlnosti vést věcnou diskusi nad důležitou změnou zákona o státním zastupitelství. Současně konstatuje, že její názory na některé podstatné body chystaného zákona se od vedení ministerstva i nadále liší. O věci je nutno vést další dialog, a to jak s odbornou, tak se širší veřejností.

Ondřej Šťastný
tiskový mluvčí Unie státních zástupců