Přihlásit

Unie státních zástupců posílá 100 tisíc Kč na pomoc Ukrajině

Unie státních zástupců si je vědoma, že v této kritické době nestačí jen verbální vyjádření podpory Ukrajině a jejím hrdinným obráncům proti ruské agresi. Je nutné, aby každý z nás podle svých možností konkrétně pomohl. Výkonný výbor Unie dnes schválil dar na podporu obránců ukrajinské – ale i naší – svobody ve výši 100.000,- Kč. Polovinu ihned posílá na zvláštní účet Velvyslanectví Ukrajiny na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny: 304452700/0300, druhou polovinu pak Člověku v tísni na účet SOS Ukrajina: 0093209320/0300.

Sláva Ukrajině.

Výkonný výbor Unie státních zástupců, 28. února 2022