Přihlásit

Unie státních zástupců projednala návrhy změn v personálním systému veřejné žaloby

Nejvyšší orgán Unie státních zástupců, Shromáždění zástupců sekcí, na zasedání v Praze dne 23. září 2021 projednal koncepční programové texty Výkonného výboru Unie, týkající se požadovaných změn v personálních otázkách veřejné žaloby. Ty počítají s významnými novinkami jako je zavedení výběrových řízení a pevných funkčních období pro vedoucí státní zástupce a zavedení kariérního řádu, obsahujícího pravidla pro povyšování uvnitř soustavy státního zastupitelství.

Bylo přijato následující usnesení.

Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců ČR:
1. ukládá Výkonnému výboru, aby i nadále aktivně vystupoval k udržení nezávislého postavení veřejné žaloby a proti posilování politického vlivu na její činnost,
2. ukládá Výkonnému výboru podporovat zpracování kariérního řádu, včetně pravidel výběru vedoucích státních zástupců a jejich postavení, který by byl založen na objektivizovaných a férových pravidlech kariérního postupu, a to v návaznosti na dokumenty předložené Shromáždění zástupců sekcí a diskusi o nich,
3. zdůrazňuje potřebu objektivního mediálního zpravodajství o činnosti státního zastupitelství,
4. vyjadřuje podporu započetí činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce, jakožto dalšího orgánu veřejné žaloby působícího na území České republiky.

Unie státních zástupců si ve stejný den na slavnostním večeru připomněla 25. výročí svého založení (připadající na rok 2020, kdy se však akce z důvodů pandemie nemohla uskutečnit).

JUDr. Ondřej Šťastný
viceprezident a tiskový mluvčí
Unie státních zástupců