Přihlásit

Unie státních zástupců uspořádala kulatý stůl o inovacích

Unie státních zástupců ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím pořádala dne 31. května 2022 v prostorách Městského soudu v Praze kulatý stůl na téma „Inovace ve státním zastupitelství“. Za účasti vedoucích státních zástupců či jejich náměstků z nejvyššího, obou vrchních a všech krajských státních zastupitelství a dalších hostů se diskutovaly aktuální podmínky státních zástupců pro jejich práci, zejména vybavení informačními technologiemi. Poučením byla covidová pandemie, během níž státní zástupci podobně jako velká část zaměstnanců vykonávali své povolání z různých míst mimo svou obvyklou kancelář s nutností zohlednění citlivosti informací, s nimiž každý den pracují.

Své příspěvky k aktuálním možnostem informačních technologií přednesli jak státní zástupci, tak odborní zaměstnanci Nejvyššího státního zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a další hosté. Stranou nezůstala ani otázka pracovního režimu státních zástupců včetně možností výkonu práce formou tzv. homeoffice. Věříme, že uvedené setkání přispěje k další diskusi a dosažení optimálních pracovních podmínek pro výkon povolání státních zástupců.