Přihlásit

Unie státních zástupců uzavřela memorandum o součinnosti s vedením soustavy

Unie státních zástupců uzavřela prostřednictvím svého prezidenta dne 9. února 2021 Memorandum o součinnosti s nejvyšším státním zástupcem, oběma vrchními státními zástupci a všemi krajskými státními zástupci. Jeho cílem je stanovení pravidel pro vzájemnou spolupráci a konzultaci v otázkách společného zájmu, týkajících se organizace a správy státního zastupitelství, vzdělávání a etických aspektů výkonu funkce státního zástupce. Takovou kooperaci předpokládá i zákon (§ 13j zákona o státním zastupitelství). Unie státních zástupců oceňuje vstřícný postoj vedení soustavy státního zastupitelství při uzavírání této dohody. Memorandum je k nahlédnutí v příloze zprávy.

Ondřej Šťastný,

viceprezident a tiskový mluvčí Unie státních zástupců

Přílohy ke stažení

Memorandum o součinnosti velikost (640 KB)