Přihlásit

Unie státních zástupců vystoupila k tématu home office

Člen Výkonného výboru Unie státních zástupců Jan Scholle se dne 16. září 2022 zúčastnil Sympozia Stálé konference českého práva na téma „Home office – právní a společenské souvislosti“, konaného v Praze. Jeho příspěvek se týkal práce z domova (tzv. home office) v prostředí justice. Přednesl výsledky ankety konané mezi státními zástupci na jaře tohoto roku a problémy nejčastěji zmiňované státními zástupci a jejich nadřízenými při zvažování režimu práce z domova. Na sympoziu se diskutovala plánovaná novela zákoníku práce týkající se rovněž home office, nyní předložená do připomínkového řízení. Účastníci se většinově shodli, že lze přivítat snahu předkladatele o zavedení rámcové právní úpravy práce z domova, na druhou stranu se vyslovili proti přílišné regulaci, týkající se například stanovené povinnosti zaměstnavatele hradit zaměstnanci náklady vzniklé při výkonu práce z domova i za situace, kdy na tom žádná ze stran nemá zájem.

Unie státních zástupců považuje téma práce z domova za významné a věnuje se mu dlouhodobě. Již v květnu uspořádala ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím kulatý stůl, kde se téma diskutovalo s vedoucími funkcionáři soustavy. Touto problematikou se bude zabývat i nadále.

Ondřej Šťastný, viceprezident a tiskový mluvčí Unie státních zástupců