Přihlásit

Unie za zvýšení platů administrativy a za emeritního státního zástupce

Shromáždění zástupců sekcí, které je vrcholným orgánem Unie státních zástupců, na zasedání dne 15.03.2018 přijalo následující dvě usnesení, týkající se neuspokojivých platů kancelářských zaměstnanců a institutu emeritního soudce, resp. státního zástupce.

  1. Unie státních zástupců vyjadřuje podporu administrativním zaměstnancům státního zastupitelství, reprezentovaným pracovníky z obvodu Městského státního zastupitelství v Praze, v jejich úsilí za zvýšení platů. Práce zaměstnanců administrativy má významný vliv na řádné fungování soustavy státního zastupitelství a její náročnost neustále stoupá, přesto není finanční ohodnocení uspokojivé. Tento stav dlouhodobě personálně destabilizuje administrativu státních zastupitelství a ve svém důsledku může ohrozit naplňování úkolů veřejné žaloby.
  2. Unie státních zástupců podporuje institut emeritního soudce prosazovaný Soudcovskou unií a podporuje zřízení institutu emeritního státního zástupce.

Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců
V Praze 15.03.2018