Přihlásit

Vedení Unie státních zástupců symbolicky podpořilo polské kolegy

Zarząd Unii Prokuratorów w Republice Czeskiej życzy dużo sił, wytrwałości oraz osobistej odwagi tym prokuratorom i sędziom, którzy bronią podstawowe wartości demokratycznego państwa prawa.

Výkonný výbor Unie státních zástupců České republiky přeje mnoho sil, vytrvalosti a osobní odvahy těm polským prokurátorům a soudcům, kteří brání základní hodnoty demokratického právního státu.

The Executive Committee of the Union of Prosecutors of the Czech Republic wishes a lot of strength, perseverance and personal courage to those Polish prosecutors and judges who defend the fundamental values of democracy and the rule of law.