Přihlásit

Vyjádření Petry Lastovecké

Vzhledem k dnes publikovaným informacím považujeme za nutné poskytnout kolegyni Petře Lastovecké prostor k jejímu níže uvedenému vyjádření. Petře Lastovecké vyjadřujeme plnou podporu.

Vyjádření Petry Lastovecké k článku v Právu ze dne 24.3.2023

Informace, které se nyní pohybují ve veřejném prostoru a týkají se mého soukromého života, jsou natolik citlivé, že je nutno se k uvedenému vyjádřit.

Mám za to, že kladení otázek, ze kterých je zjevné, že konkrétní poslanec disponuje neveřejnými, velmi citlivými informacemi z mého soukromí, je nátlakem a zastrašováním. Pokud se pak na uvedené dotazuje ministr spravedlnosti v rámci výkonu svých pravomocí, pak toto jednání nemohu chápat jako standardní. Informace, na které se ministr spravedlnosti dotazoval, a které jsou uvedeny v dnešním vydání deníku Právo, nijak nesouvisí s výkonem mé funkce. Považuji za nutné uvést, že v mé práci mě nátlak ze strany ministra spravedlnosti nebo jiných politiků nijak neovlivní a nadále v ní budu pokračovat naprosto nestranně. Na uvedeném nic nemění dnešní oznámení ministerstva spravedlnosti o stažení interpelace. Jde až následný krok, který nijak neovlivnil fakt, že tato interpelace byla položena, pan poslanec disponuje předmětnými informacemi a pan ministr spravedlnosti tento dotaz položil.