Přihlásit

Vyjádření Unie k dnešnímu postupu Senátu

Unie státních zástupců lituje, ze Senát Parlamentu ČR dnes nevyhověl návrhům dvou vlastních výborů (Ústavně-právního a Hospodářského) na zamítnutí zákona, snižujícího platy státních zástupců a soudců. V důsledku toho, že se Senát nebude návrhem zákona zabývat a prezident republiky avizoval svůj podpis, vstoupí předpis v platnost. Vzhledem k tomu, že zákon nedůvodně porušuje roky platná pravidla pro výpočet platů v justici a byl přijat, aniž panoval stav legislativní nouze, Unie státních zástupců v nejbližších dnech zváží další právní kroky. Reálnou variantou je podání civilních žalob státních zástupců s cílem zrušení zákona z důvodu jeho neústavnosti.

Unie státních zástupců, 20. ledna 2022