Přihlásit

Vyjádření Unie státních zástupců k dnešním výrokům Marie Benešové

Unie státních zástupců vnímá dnes mediálně prezentované úmysly ministryně Marie Benešové jako další z jejích stupňujících se útoků vůči nejvyššímu státnímu zástupci a soustavě státního zastupitelství. Ministr spravedlnosti má právo po prošetření všech okolností podat kárný návrh na kteréhokoli státního zástupce. Pokud má být důvodem vystupování nejvyššího státního zástupce v kauze Vrbětice, lze takový postup označit za absurdní. Prezentace nejvyššího státního zástupce na základě informací podaných zákonnou cestou uvnitř soustavy státního zastupitelství zcela odpovídá právu veřejnosti na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Jestliže ministryně spravedlnosti přirovnává chování nejvyššího státního zástupce ke generálnímu prokurátorovi, jde o zjevné nepochopení úlohy hlavy soustavy veřejné žaloby. Patrně je třeba připomenout, že informování veřejnosti o trestních řízeních, kde je na tom jasný veřejný zájem, je jednou z důležitých zákonných povinností státního zastupitelství. To platí zejména v zásadních kauzách, které mají velký dopad na společnost a její vnímání spravedlnosti. Unie státních zástupců sděluje, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má v tomto její plnou podporu.

Výkonný výbor Unie státních zástupců, 6. května 2021