Přihlásit

Výzva Unie státních zástupců k řešení platových poměrů administrativy

Výkonný výbor Unie státních zástupců se dnešního dne sešel se zástupci administrativy státního zastupitelství a projednal jejich požadavky na důstojnější odměňování.

Výkonný výbor se jednomyslně shodl na oprávněnosti těchto požadavků a plně podporuje

  • zvýšení objemu mzdových prostředků určených pro administrativu státního zastupitelství při současném zachování rovnosti odměňování na soudech a státním zastupitelství v souladu s programovým prohlášením vlády,
  • zavedení oddělené stupnice platových tarifů pro justiční pracovníky, zohledňující specifika jejich povolání a jejich odpovědnost jakožto trvalé systémové řešení,
  • do doby systémového řešení navýšit tzv. zvláštní justiční příplatek.

Vyzýváme ministry spravedlnosti, financí a práce a sociálních věcí k urychlenému přijetí potřebných opatření k naplnění uvedených požadavků.