Přihlásit

Za JUDr. Arifem Salichovem

Včera zemřel bývalý dlouholetý okresní státní zástupce v Jihlavě JUDr. Arif Salichov. Širší veřejnosti byl znám zejména svým rozhodnutím o zastavení trestního stíhání Jiřího Čunka, které však nyní nemíním blíže rozebírat.

Chtěl bych však připomenout jeho zásluhy pro Unii státních zástupců. V letech 1999 až 2002 byl jejím viceprezidentem a v letech 2002 až 2005 pak prezidentem. Byl prvním šéfredaktorem jejího časopisu Union, jenž začal vycházet v roce 1998 jako čtvrtletník. Ve své době se jednalo o jediné resortní periodikum státního zastupitelství. JUDr. Salichov byl nejen šéfredaktorem, ale též nejpilnějším přispěvatelem do Unionu. Z textů je navíc patrné nejen jeho nasazení o věc Unie i státního zastupitelství, ale též jeho literární talent, který ostatně uplatnil i jako autor románů a povídek.

V brzké době hodláme stará vydání Unionu oskenovat a umístit na webu Unie státních zástupců, aby se tak i širší veřejnost mohla s jeho texty seznámit.

Ať odpočívá v pokoji.

Jan Lata, prezident Unie stáních zástupců

V Brně, dne 1. března 2018

Přílohy ke stažení

Parte velikost (147 KB)