Přihlásit

Za JUDr. Ondřejem Šmelhausem

Po delší nemoci zemřel dne 9. února 2023 ve věku 63 let náš milý kolega JUDr. Ondřej Šmelhaus. Patřil mezi třináct „otců zakladatelů“, kteří v roce 1995 tvořili přípravný výbor nově vznikající Unie státních zástupců. Významným způsobem se tak zasloužil o zrod našeho profesního spolku. V Unii později působil jako člen výkonného výboru, etické a legislativní komise. Od roku 1997 zastával funkci okresního státního zástupce pro Prahu-západ a stal se tak jedním z nejdéle sloužících vedoucích v soustavě státního zastupitelství. Čest jeho památce.

Jan Lata

prezident Unie státních zástupců