Přihlásit

Zpráva NSZ vyvrátila spekulace o nadměrné kriminalizaci komunálních politiků

Nejvyšší státní zastupitelství zpracovalo obsáhlou analýzu trestné činnosti komunálních politiků za roky 2013 až 2017, která je dostupná zde: http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2112-analyza-nsz-pinai-objektivni-fakta-onkriminalit-volenych-zastupc-uzemnich-samosprav

Zpráva vyvrací spekulace, které v uplynulých letech šířila část obhájců i médií, že v České republice dochází k široké a nedůvodné kriminalizaci představitelů obecních a krajských samospráv za jejich rozhodnutí, která mají politickou povahu.

Za sledované období pěti let jde v celé zemi o 438 trestních věcí, což činí naprosto zanedbatelné číslo 0,03 % z celkové zaznamenané kriminality. Především je třeba zdůraznit, že celých 84,2 % z věcí, ve kterých figurovali komunální politici, bylo odloženo již ve fázi prověřování, v případu nebyl nikdy nikdo obviněn. Není tedy pravdivá teze o přepínání trestní represe, naopak se ukazuje výrazná zdrženlivost policie a státních zástupců, kteří v každé konkrétní kauze pečlivě zvažují, zda jsou důkazy natolik silné, aby obstály jako podklad pro zahájení trestního stíhání nějaké osoby. Z případů, ve kterých byla podána obžaloba, většina (55,1 %) skončila pravomocným uznáním viny alespoň části obviněných. Pokud by byla vzata v úvahu i částečná odsouzení ve věci, hodnota zproštění obžaloby je 32,6 %. Rozbor kauz odhaluje velkou nejednotnost v rozhodování soudů, což vypovídá o skutečnosti, že případy týkající se činnosti komunálních politiků jsou často skutkově i právně velmi komplikované.

Statistiky dále zcela vyvracejí spekulace o tom, že orgány činné v trestním řízení v masovém měřítku stíhají všechny členy zastupitelstva za jejich hlasování. V naprosté většině případů šlo o stíhání jednotlivců či menšího počtu obviněných, všichni členové zastupitelstva byli obviněni jen v 1,6 % kauz. Uvážíme-li, že v České republice je přibližně 60 000 komunálních zastupitelů a že policie a státní zástupci mají povinnost stíhat a posílat před soud i kauzy, které nejsou skutkově zcela jasné a jednoznačné, zjišťujeme, že orgány činné v trestním řízení přistupuji k vyvozování trestní odpovědnosti u komunálních politiků uvážlivě a se šetřením jejich práv tak, jak jim ukládá zákon.

Unie státních zástupců oceňuje pečlivou a obsáhlou analýzu Nejvyššího státního zastupitelství k problematice, o kterou se veřejnost hojně zajímá. Ukazuje se, že při hodnocení práce orgánů činných v trestním řízení jsou dojmy některých obhájců či mediálních komentátorů často ve výrazném rozporu s objektivní realitou.

Ondřej Šťastný
mluvčí Unie státních zástupců