Přihlásit

Konference Unie: Důvěryhodnost a mediální obraz justice

Velmi aktuální otázka obrazu justice v médiích byla hlavním tématem konference Unie státních zástupců, kterou jsme ve spolupráci se Soudcovskou unií uspořádali ve dnech 4. a 5. listopadu 2019 na půdě Justiční akademie v Kroměříži. Konference měla opět mezinárodní rozměr, vystoupili také řečníci z Polska a Slovenska. Všichni se shodli, že aktivní vystupování státních zástupců a soudců ve veřejném prostoru je zcela nezbytné.

David Kosař a Marína Urbániková z Právnické fakulty Masarykovy Univerzity popsali důvěryhodnost soudní moci na základě sociologických dat. Důvěra v justici obecně stoupá, aktuálně soudům věří 58 % Čechů. Přestože v postkomunistických zemích je důvěra v instituce nižší, Česká republika je v případě justice přibližně v polovině evropského žebříčku.

Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková zdůraznila nutnost transparentnosti justice, která musí umět věrohodně vysvětlit svou práci laikům. Je třeba upozorňovat na to, že případná ztráta nezávislosti soudů a státního zastupitelství dopadne negativně především na účastníky řízení.

Polský soudce Dariusz Mazur patří k mezinárodně výrazným kritikům současného útoku tamní vlády na nezávislost soudů a prokuratury. Cestu z krize vidí v tom, aby soudci vzdělávali a mobilizovali především mladé generace a posilovali občanskou společnost. Dobrá komunikace s veřejností zajišťuje důvěru, je třeba získat prostor v nezávislých médiích. Názor, že za soudce mají mluvit pouze jejich rozsudky, se ukázal být mylným.

Moderátor České televize Václav Moravec stručně představil polistopadový vývoj médií. Velkou výzvu spatřuje především v boji s emocionalitou a iracionalitou síťových digitálních médií, kde stojí vedle sebe odborníci i anonymní diskutéři. Zdůraznil roli profesních organizací a nutnost jejich aktivního a důrazného vystupování v principiálních věcech.

Marketingová ředitelka advokátní kanceláře Havel & Partners Veronika Dvořáková připomněla, že rychle poskytnutá dílčí informace je pro média důležitější, než pozdní úplné sdělení. Vždy je třeba, aby státní zástupci a soudci projevili dobrou vůli. Na konkrétních známých kauzách zhodnotila, jak efektní mediální obhajobu zvolili obžalovaní.

Rovněž prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová ve svém příspěvku konstatovala, že pouhá kvalitní rozhodovací činnost soudce nestačí, je třeba ji umět i odprezentovat navenek. Ten, kdo nedokáže veřejnosti vysvětlit své rozhodnutí, je spoluodpovědný za šířící se dezinformace.

Lenka Bradáčová, čestná prezidentka Unie státních zástupců, konstatovala, že čas, který průměrný čtenář stráví nad článkem, se počítá v jednotkách sekund. Tomu je třeba komunikaci přizpůsobit. Státní zástupce má vystupovat aktivně v médiích. Cestou je i přiměřená prezentace na nových sítích, jakými jsou Twitter, Facebook, Instagram.

Akce se zúčastnilo i vedení slovenské Rady prokurátorů, jehož členové krátce promluvili o aktuálním vývoji justiční krize u našich východních sousedů. Konferenci Unie státních zástupců zachytily i kamery České televize v pořadu Týden v justici, který můžete zhlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11129264015-tyden-v-justici/319281381901110/

Všem vystupujícím i účastníkům děkujeme.

Ondřej Šťastný, tiskový mluvčí Unie státních zástupců
s využitím zápisu Adély Rosůlek