Procházení:Ostatní

Ostatní

Unie státních zástupců považuje útok na nezávislou justici v Polsku za stěžejní téma. Pokus o likvidaci základů státu – nezávislé justice – je zcela nepřijatelný. Neexistuje žádný politický, právní či mimoprávní argument, kterým by bylo možno takový krok hájit. Protože mnoho lidí v ČR nemá o věci dostatek informací, rozhodli jsme se…

Ostatní

Unie státních zástupců ČR se rozhodla přispět k záchraně hrobu významného právníka, profesora trestního práva, zakladatele Čs. společnosti pro právo trestní a též státního zástupce a soudce JUDr. Augusta Miřičky. Vyjádřila tím též podporu samotnému projektu Adopce významných hrobů, neboť uchovávání a připomínání památky zesnulých osobností, které se významným způsobem…