Přihlásit

Unie státních zástupců se podílí na přípravě Právnického sjezdu 2022

Unie státních zástupců má tu čest účastnit se příprav Právnického sjezdu, jehož slavná tradice sahá až do roku 1904 a je spojena se jménem význačného profesora Antonína Randy. Na základě Memoranda, kterým se jednotlivé právnické komory a spolky v čele s Jednotou českých právníků zavázaly ke spolupráci, bylo přijato rozhodnutí obnovit tradici tohoto kdysi významného fóra pro vzájemné setkávání a diskusi zástupců právnických profesí.

Téma prvního obnoveného sjezdu, plánovaného na jaro 2022, zní „Právníci – odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, a institucionální pojistky jejich nezávislosti“. Unie státních zástupců, stejně jako reprezentanti dalších právnických profesí, připravuje k této aktuální a důležité otázce programový dokument, který bude na sjezdu představen. V příloze najdete otevřený dopis.

Ondřej Šťastný
viceprezident a tiskový mluvčí
Unie státních zástupců

Přílohy ke stažení